Piscines Magiline

Filtracja Perect'filtre

Baseny Magiline > Nasze produkty > Nasze innowacje > Filtracja Perect'filtre

Filtracja Perect'filtre

System filtracyjny Magiline stanowiạcy innowacje naszej firmy Baseny Magiline.

Ponieważ jakość wody jest najważniejsza, system filtracyjny waszego basenu dysponuje rewolucyjnym rozwiạzaniem hydraulicznym: mnożnik przepływu.

Dzięki tej innowacji wydajność filtracji systemu Magiline jest zwielokrotniona w porównaniu do systemu tradycyjnego tej samej mocy. Filtracja Perfectfiltre ma wydajność do 20m3/godzinę przy zastosowaniu pompy o wydajności 5 m3/godzinę*.

Zużycie energii elektrycznej jest zatem znacznie mniejsze, a żywotność pompy jest zwiększona. Wydajność tej filtracji jest wyjạtkowa, wyłapuje elementy zanieczyszczenia majạce 15 mikronów średnicy.

Dzięki temu zmniejsza się zużycie środków chemicznych i przedłuża się czas działania samej pompy filtrujạcej.

* przepływ wody przez pompę z jednym Perfectfiltre. Ta sama pompa może zasilać aż do 4 grup Perfecfiltre.